Главная » Статьи » Информатика

Linux каталогтердің ағашы

Linux каталогтердің ағашы

Тамыр каталог бір тек қана кез келгенге Linux файлдық жүйесіне әрқашан бар , аталады "|". Linux пайдаланушысы каталогтердің бірыңғайағашымен әрқашан жұмыс істейді , тіпті егер әр түрлі тап осылар орналасқанса әр түрлілерді сақтаушыларда : бірнеше қатты немесе желілілердіңтегеріштерде , жинап алатын тегеріштерде , және п т . .5)< http :|| www . ru intuit . | department | os | linux |3| footnote .2.5. htm > үшін ананың файлдықжүйелер сөндіріп тастау және іске қосу үшін әр түрлілерді құрамға құрылғыларда бірдің жалпы ағаштың , құрастыру процедуралары жәнеразмонтирования қолданылады , туралы қайсыларды 11. сөйлеу лекцияда барады соң файлдық жүйенің әр түрлілерді сақтаушыларда жалпы ағашқақосылған , тап осы ұстаушы оларға дәл осылай қолайлы , қалай егер барлық олар бірыңғай файлдық жүйені құрастырды : пайдаланушы тіпті біле аладықандай құрылғыда қандай файлдар хранятся .


Файлдық жүйе каталогтерінің ұйымы ағаш түрінде циклдардың көрінулері рұқсат етпейді : е . т . каталог асырай алмайды өзіме каталог , қайсыда өзіболады . Ақырғы - каталог толық жол немесе файлдық жүйеге файл мына шек қоюдың арқасында әрқашан болады .

Жүйе компоненттерінің орналастыруы : стандарты

Тәртіпке салуға байқап көреміз , қандай ағаш жасалған Linux каталогтерінің , қайда және не оған табуға болады . Каталогтердің ағаш үзіндісі Linux типтікфайлдық жүйелері ( Some Linux , қолданады Мефодий ) .3.1. күрішке келтірілген Мефодий өз файлдық жүйені тексеруге шешті , тамыр каталогтен бастайГуревич каталогті ls мына командасының артынан қолдануға ақыл берді , қайда каталог - мынау каталогке толық жол : барлығы ls утилитын тізімтолық біледі , не мына каталогте болады :


Ls утилиты тізім тамыр каталог подкаталоговын шығарды . Мынау тізім үлгілі сондаймен ғой стандартты аттармен подкаталоги тек қана Linux - жүйетамыр каталогінде Linux . - дитрибутивында әдеттегі орнында болады . Көбірек ананың , аттар тек қана емес , сонымен қатар үлгі тап осылардың , тийалады каталог қайсыбір , мына стандартпен сонымен қатар регламент белгіленген . Тап осы стандарт Filesystem Hierarchy Standard аталады (" файлдықжүйелердің стандартты құрылымы ").

Қысқаша суреттеп айтимыз , не орнында болады әрбірде тамыр каталог подкаталоговынан . Біз әрбір суреттелетін каталогке арналған файлдардың толық тізімдері ертіп әкелмейміз , ал Мефодий каталог атысы ls командалары көмек жанында олардың көріп шығуға істей алады .

| bin

Мына каталог аты сөзден болады " binaries "(" екіліктер "," орындалатындар "). мына каталогте ең қажетті утилиттардың орындалатын файлдары орнында болады . Сондай бағдарламаларды мұнда тигізеді , жүйелік әкімге немесе жүйеде олқылықтардың жоюына арналған басқа пайдаланушыларға керек бола алады немесе бас-сирақтан кейін бұрынғы қалпына келу жанында .

| boot

" Boot "- жүйе тиеуі . Мына каталогте файлдарды орнында болады , қажеттілер үшін самого бірінші кезеңді - тиеудің түйіндер - және , әдеттегі , само түйін . Пайдаланушыға практикалық ешуақытта требуется - жұмыс істемеу бұлармен файлдармен .

| dev

Файлдар - тесік жүйесінде бар болатын барлық мына каталогте орнында болады : ерекше үлгі файлдары , арналғандар әртүрлі жүйелік қорларға айналдыруға арналған және құрылғыларға ( англ ." devices "-" құрылғының ", осы арадан және каталог қысқарған аты ). мысалы , файлдар | dev | виртуалды консольдерге талапқа сай болады , қайда виртуалды консоль - нөмірі . Пайдаланушымен тап осы , енгізілгендер біріншіде виртуалды консольдер , жүйе файлдан салыстырып оқиды | dev | tty 1; мынауды ғой файл мына консольге пайдаланушыға тап осы , керек алып шығуға жазылады . Ақиқатта файлдарда - тесіктерде емес хранятся ешқандай тап осылар , көмек олардың жанында тап осылар беріледі . 11. жұмыс туралы файлдармен - тесіктермен сөйлеу лекцияда барады

| etc

Жүйелік кескін үйлескен файлдарға арналған каталог . Осында хранится хабар туралы ерекшелерді тап осы жүйе күйге келтірулерінде : хабар туралы тіркелгендерді пайдаланушыларда , қолайлы қорларда , әртүрлі бағдарламалардың күйге келтірулерінде . 12. толық жүйелік кескін үйлескен файлдар лекцияда қаралған болады

| home

Каталогтерді осында орналасқан , жүйелер - үй каталогтер пайдаланушыларға жататындар , осы арадан және ат " home ". барлық файлдардың айырылуы , пайдаланушылармен жасалынушылардың , қалғаны жүйелік файлдардан айқын артықшылық береді : хабардың - пайдаланушылық файлдардың бағалы ең жүйе парасатпен зақым келу немесе жаңарту қажеттілігі тимайды .

| lib

Ат мына каталогті - қысқарту " libraries "( англ ." кітапхананың "). кітапханалар - мынау стандартты функциялардың жиналыстары , қажеттілердің көптеген бағдарламаларға : енгізу операцияларының | шығаруды , графикалық интерфейс элементтерінің сурет салушылары және д . т . әрбір бағдарлама мәтініне функцияның бұлар қоспау үшін , тегеріште орын маңызды үнемдейді кітапханалардың - мынау стандартты функцияларды қолданылады және бағдарламалардың жазуы оңайлатады . Мына каталогте кітапханаларды болады , қажеттілер жұмысқа арналған маңызды жүйелік утилиттар ең ( орналасқандардың | bin және | sbin ).

| mnt

Құрастыруға арналған каталог ( англдан ." mount ")- файлдық жүйелердің уақытша қосулары , мысалы , жинап алатындарды сақтаушыларда ( .). 11. толық файлдық жүйелердің құрастыруы туралы сөйлеу лекцияда барады

| proc

Мына каталогте барлық файлдар " виртуалдылар "- олар тегеріште емес орналасады , ал шапшаң жадта . Бұларды файлдарда бағдарламалар туралы хабар болады ( процестерде ), орындалатындардың жүйеде дәл қазір .

| root

Бөлек қалғаны пайдаланушылардың үй каталогтерінен томға түзеледі оның root . жүйелер - пайдаланушы әкім үй каталог мән орналастыру , не | home бөлек құрылғыда орналаса алады , әрқашан қолайлы емес ( мысалы , желілі тегеріште ), ал root үй каталогі жағдай кез келгеніне тиісті қатысу .

| sbin

Өте маңызды жүйелік утилиттарға арналған каталог ( ат каталогті - қысқарту " system binaries "): утилиттарға қосымшаға | bin бағдарламаларды осында орнында болады , қажеттілер тиеуге арналған , резервтегі көшіріп алудың , жүйе бұрынғы қалпына келуінің . Атқаруға өкілеттіктің бұларды жүйелік әкімде тек қана бағдарламаларды бар .

| tmp

Мынау каталог уақытша файлдар үшін арналған : сондайларды жұмысқа арналған қажетті бағдарлама файлдарында сақтайды аралық тап осылар . Аяқтаудан кейін бағдарлама жұмыстары уақытша файлдар мәнді жоғалтиды және тиісті алысталған болу . Каталог әдеттегі | tmp тазартылады жүйе әрбір тиеуіне .

| usr

Каталог | usr - мынау " мемлекетте мемлекет ". сондай табуға осында болады ғой подкаталоги bin , etc , lib , sbin , қалай және тамыр каталогте . Бірақ утилит тек қана тамыр каталогке тигізеді , қажеттілер тиеуге арналған және жүйе бұрынғы қалпына келуінің апаттықта жағдайлар - барлық қалғаны бағдарламаның және тап осылар подкаталогахте орналасады | қолданбалы бағдарламалардың usr . замандастарды файлдық жүйе бөлімі мынау жүйелерде өте көп , сондықтан әдеттегі анықталған мүмкін өте үлкенмен .

| var

Ат мына каталогті - қысқарту " variable "(" өзгергіштер " тап осылар ). тап осы аналар осында орналасып отырады , әр түрлі бағдарламалармен жұмыс барысында жасалады және басқа бағдарламаларға және жүйелерге тапсыру үшін арналған ( .) немесе жүйелік әкім мәлімдеуіне арналған ( жүйелік журналдар , ұстаушы протоколдарды жүйе жұмыстары ). каталогтің айырмашылығына | тап осы аналар tmp мұнда тигізеді , керек бола алады жасаған олардың бағдарламасы жұмысты аяқтап шықты соң .

Саналған каталогтер тек қана емес стандарты регламентациялайды , сонымен қатар олардың подкаталогисы , ал нақтылы файлдардың тізімі кейде тіпті ертіп әкеледі , тиісті қатысу айқындарды каталогтерде 1)< http :|| www . ru intuit . | department | os | linux |3| footnote .3.1. htm >. мынау стандарт жүйелі сақтайды барлықтардың Linux - жүйелерде , бірақ және емес ыстықтардың - аралық өңдеушілермен оның әрбір жаңа шығу жанында болжаманың .

Файлдардың стандартты орналастыруы рұқсат етеді және адамға , және тіпті бағдарламаға алдын ала болжау , қайда жүйе компоненті қайсыбір орнында болады . Адамға арналған мынау білдіреді , не ол Linux жүйесіне кез келгенге жылдам ыңғайын табуға істей алады ( қайда файлдық жүйе стандартпен сәйкестікте ұйымшыл ) және анау табу , не оған керек . Бағдарламаларға арналған стандартты орналастыру файлдардың - мынау жүйе әр түрлі компоненттілері аралық автоматты әрекеттестік ұйым мүмкіншілігі .

Мефодий пайдаланып қалу - артықшылықтармен үлгерді , файлдардың стандартты орналастыруы береді : алдындағыларды лекцияларда ол утилиттар жіберді , орындалатын файлға толық жол көрсетпей , мысалы , cat орнына | bin | cat . командалық қабық " біледі ", не орындалатын файлдар каталогтерде орналасады | bin ,| usr | bin және д т . .- нақ бұларды каталогтерде ол cat . орындалатын файлын іздейді арқасында мынаға әрбір жаңадан анықталған жүйеде командалық жолдан пайдаланушыға бағдарлама - қолайлы болады . Үшін мынаның емес требуется перезагружать емес жүйені , орындалатын файл процедуралар - жеткілікті қарапайым сыйғызу қандай болмасын жібермеу бірді лайықты каталогтерден .

Стандарт кепілдемелері файлдардың орналастыруымен және каталогтерді файлдардың орналастыру принцибында құрылады , жүйеде әр түрліше қолданылады , подкаталогах . әр түрлілерді қолдану үлгісімен файлдар келесі топтарға бөлуге болады :

1.         пайдаланушылықтар | жүйелік файлдар

Пайдаланушылықтар файлдар - мынау барлық файлдар , пайдаланушымен жасалғандар және жүйе компоненттерінен біреуінеге емес жататындар еместер . Жоғарырақ пайдаланушылық және жүйелік файлдардың шек қою пайдасы туралы сөйлеу келе жатты .

2.         өзгерілетіндер | өзгермейтін файлдар

Бағдарламалық қамтамасыз ету статикалық компоненттері барлық өзгертімеген файлдарға жатады : кітапханалар , орындалатын файлдар және д т . .- барлық , не өзгермейді само жүйелік әкім қол сұғулары . Өзгерілетіндер файлдар - мынау аналар , өзгереді адам қол сұғулары жүйе жұмысы барысында : жүйелік журналдар , баспа кезектері және бөлек құрылымға өзгермейтін файлдардың пр . бөлісі ( мысалы ,| usr ) тәртіпте файлдық жүйелер бөлім лайықтыға қолдануға рұқсат етеді " оқу тек қана ", не тап осы кездейсоқ зақым келу ықтималдығы кемітеді және файлдық жүйелері және басқа сақтаушылар мына бөлім сақтауы үшін қолдануға рұқсат етеді , қолайлылар оқуға арналған тек қана .Категория: Информатика | Добавил: admin_ (17.11.2013)
Просмотров: 1182 | Теги: Linux каталогтердің ағашы linux қаз | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: