-->
Главная » Статьи » Еңбекті қорғау

Ұжымдық шарт өндірісте еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі кәсіпорын әкімшілігінің нақтылы міндеттемесі ретінде

Ұжымдық шарт өндірісте еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі кәсіпорын әкімшілігінің нақтылы міндеттемесі ретінде.

Республикамызда аса көңіл аударатын адам өмipiн сақтау және өндірістегі адамның денсаулығына, енбегінің қорғалуына, енбек туралы зандылыктарды бұзғанына карай орнатылған фактор бойынша жауапкершілікті ескеруге болады. Заңды жауапкершілік төрт түрлі болады: тәртіптік, әкімшілікті, материалды және азаматтык немесе қылмыстық.

Тәртіптік жауапкершілік жумысшылардың әкімшілік алдында олармен тәртіпті еңбегінің орындамағаны ушін жауапқа тартады. «ҚР Енбек кодексі» 72 бабына сәйкес енбек тәртібін бузғаны ушін, яғни жұмысшының өзінің атқаратын енбек міндеттемелерін орындамағаны ушін жұмыс 6epyшi келесідей тәртіп шараларды колдана алады: ескертпелер жасауға; cөгic беруге, қатаң сөгіс жасауға; ҚР Еңбек кодексінің 54, 56 баптарына сәйкес жеке енбек келісімін бузуға кұқығы болады.

Әкімшілік жауапкершілікті турлі әкімшілік жазалау турінде көрсете алады - ескертулер, айып салу және т.б. Ескертулер мен айыптар енбек қорғау аймағында мемлекеттік бақылаулар жургізілетін міндеттемелері бейнелерге жуктеледі Енбек қорғау ережелерін және нормаларын бузганы ушін айып тек кана административті баскару тулгаларга катысты бола алады. Сонымен коса, бузушылык адам денсаулыгына зиян келтірген кездерде гана емес, енбек қорғау жөнінде енбек аткарушылардың баска кұкыктары бузылган кезде ескермейтін болады. (Мысалы, жазымдарын сапасыз зерттеу барысында)

Енбек қорғау ережелерін бузганы ушін КР 30.01.01 №155-11 Әкімшілік кукык бузушылык туралы Кодекстің 89 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік карастырады

89-бан. Енбек кауіпсіздігін камтамасыз ету мен еңбекті қорғау ережелерін бузу

1. Жумыс берушінің немесе лауазымды адамнын Қазақстан Республикасынын енбек қорғау заңнамасын және енбек қорғау ережелерін бузуы, -лауазымды адамдарга, дара кәсіпкерлерге, шагын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялык емес уйымдар болып табылатын занды тулгаларга - айлык есептік көрсеткіштің жиырмадан кырыкка дейінгі мөлшерінде, ipi кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жузге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2.   Осы баптын бірінші бөлімінде көзделген, әкімшілік жаза колданылганнан кейін 6ip жыл ішінде кайталап жасалган әрекеттер, -лауазымды адамдарга, дара кәсіпкерлерге, шагын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялык емес уйымдар болып табылатын занды тулгаларга - айлык есептік көрсеткіштің кырыктан алпыска дейінгі мөлшерінде, ipi кәсіпкерлк субъектілері болып табылатын занды тулгаларга жузден жуз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3.   Лауазымды адамның Қазақстан Республикасынын еңбек заңнамасынын сакталуын бакылау және кадагалау жөніндегі міндеттерді жузеге асырмауы, егер бул жумыскердің денсаулыгына жеңіл зиян келтірілсе, жазымга әкеп соқса немесе оның өмірі мен денсаулыгына қayin төндірсе, айлык есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Мундай бузушылыктарды карау Әкімшілік кукык Кодекстің 550 бап бойынша мемлекеттік еңбек инспекциясы органдарының міндеті болып табылады.

550-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясы органдары

1.Мемлекеттік енбек инспекциясы органдары осы Кодекстің 87, 87-1, 89-94, 175 (екінші бөлігінде жумыс берушілер жасаған куқық бузушылықтарга қатысты), 396 (6ipiншi бөлігінде), 399-баптарында көзделген әкімшілік куқық бузушылық туралы істерді қарайды.

2.Әкімшілік кукык бузушылык туралы және әкімшілік жазалар колдануга:

облыстар, калалар және аудандар бойынша мемлекеттік енбек инспекторлары - жеке тулгаларга айлык есептік көрсеткіштің дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарга - жиырма беске дейінгі молшерінде айыппул салуга;

облыстар мен Астана және Алматы калалары бойынша бас мемлекеттік еңбек инспекторлары - жеке тулғаларға айлык есептік көрсеткіштің он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарга - қырықа дейінгі мөлшерінде, заңды тулғаларға - үш жуз елуге дейінгі мөлшерінде айыппул салуға;

Қазақстан Республикасының еңбек жөніңдегі орталық аткарушы органының бас мемлекеттік еңбек инспекторлары – жеке тұлғаларына айлык есептік көрсеткіштің он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарга - кырыкка дейінгі мөлшерінде, занды тулгаларга – төрт жузге дейінгі мөлшерінде айыппулу салуга;

кауіпсіздік бойынша ic-шара нәтижелері, олардын еңбек өнімділігіне әсерін кадагалайды.

Категория: Еңбекті қорғау | Добавил: admin_ (15.11.2013)
Просмотров: 1626 | Теги: Ұжымдық шарт өндірісте еңбек жағдай | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: